Informatie over de praktijk

Hartelijk welkom op de website van Co-Med praktijk Enschede Hogeland. Onze praktijk is gevestigd aan de JJ van Deinselaan 34-G. Het is een wijkgerichte praktijk voor de wijken rondom Hogeland in Enschede. We hopen dat we u middels deze website nog beter kunnen informeren over onze praktijk.

Openingstijden

Onze praktijk is geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Inschrijving als patiënt

De praktijk is helaas gesloten voor nieuwe patiënten.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn (bel 053 431 5027 en kies optie 2 van het keuzemenu) of via het patiëntenportaal.

Gaat het om medicatie die u niet chronisch gebruikt? Bel dan met de assistente.

Bloedprikken

Onze patienten kunnen bloedprikken bij een SHOprikpunt (zoals in ’t Gezondheidshoes) of bij alle prikposten van Unilabs (sho en medlon zijn samen gegaan).

In het Gezondheidshoes is de openingstijd aangepast, vanaf 1 maart kunt u daar van maandag t/m donderdag in de ochtend terecht.

Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuringen gaan op afspraak, overleg met de assistente wat de mogelijkheden zijn. Let op: U neemt voor uw keuring altijd een urinemonster mee en u kan uitsluitend contant betalen. De kosten van een keuring zijn €48,50.

Kosten

Met uitzondering van consultkosten huisartsenzorg, vallen alle overige kosten t.a.v. aanvullend onderzoek onder het eigen risico. Zoals o.a. laboratoriumonderzoek, foto’s, uitstrijkjes (met uitzondering van het BVO), urine onderzoek. U kunt dit ook terug vinden in u zorgverzekeringspolis.

Veel gestelde vragen

Kan ik bij de huisarts terecht voor een reizigersvaccinatie?

U kunt bij ons helaas niet terecht voor reizigersadvies en bijbehorende vaccinaties. Voor reizigersadvies kunt u terecht bij de GGD.

Waarom vraagt de doktersassistente naar mijn klachten bij het maken van een afspraak?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is vanzelfsprekend verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Ik kom in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassingen. Waar kan ik daarvoor terecht?

U kunt contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met zieke, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor een dokter in het ziekenhuis?

Voor een afspraak met een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Veel medische problemen kunnen door de huisarts worden verholpen. Als dit niet het geval is, verwijst de huisarts u in overleg door naar een medisch specialist. Bent u reeds onder behandeling bij een specialist? Dan is een verwijsbrief niet nodig.

Kan ik bij de huisarts terecht voor een medische verklaring?

Voor een medische verklaring kunt u helaas niet bij uw huisarts terecht. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste gegevens over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze gegevens onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf voldoende is.

Digitaal en toch persoonlijk

Mede dankzij digitalisering kunnen we steeds betere zorg bieden aan onze patiënten. Zowel voor de patiënten als voor ons als huisartsenpraktijk wordt alles door digitalisering gemakkelijker gemaakt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld sneller schakelen met andere zorginstellingen of bent u sneller op de hoogte van uitslagen door middel van de patiëntenportaal. Natuurlijk kunt u met onduidelijkheden of vragen ook altijd terecht bij de assistenten. Op deze manier kunnen wij op een persoonlijke wijze de zorg bieden die u verdient.